מועצת תלמידים

מועצת התלמידים

בית ספרנו מטפח קבוצות מנהיגות. אחת מקבוצות המנהיגים היא מועצת התלמידים.
 
חברי מועצת התלמידים נבחרו בתהליך בחירות דמוקרטי של כל תלמידי כיתות ג'-ו'.
 
התלמידים בחרו נציג לכל כיתה . הנציגים נפגשים אחת לשבוע עם רכזת בצוות החברתי מתכננים פעילויות של גיבוש וימי שיא לקראת חגים. כמו כן, משתתפים חברי מועצת התלמידים בתוכנית "ילדים מלמדים ילדים" בה הם מלמדים את תלמידי בית הספר נושאים נבחרים.
 
חברי המועצה אף יוזמים פעילויות לגיבוש חברת הילדים הבית ספרית בעריכת ימי שיא ופעילויות יצירתיות לתלמידי בית הספר. להיות חבר במועצת התלמידים זוהי הזדמנות להתנסות באזרחות פעילה ובתהליכים דמוקרטיים הלכה למעשה.
ככל שהמועצה הבית ספרית פעילה בחברת הילדים כך יתחזק הקשר בין תלמידי בית הספר לבין בית הספר.