מנהיגות ספריה

נאמני הספרייה בבית הספר מסייעים בארגון וטיפוח ספריית בית הספר המחודשת.
 
נאמני הספרייה היו שותפים מלאים בקידוד ספרי הקריאה והכנסת הנתונים בתוכנת אגרון.
 
נאמני הספרייה מסייעים למורות ולספרניות מעמותת "ידיד לחינוך" בהשאלת ספרי קריאה לתלמידי בית הספר, לפי מערכת שבועית.
 
כמו כן מסייעים באירגון הספרייה וסידור הספרים במקומם.
 
את התכנית מלווה דורית כץ דרוקר רכזת התקשוב.